dr Đorđe Petrović
ginekolog
Pregledajte kurseve prema dr Đorđe
Struka predavačaginekolog-akušer
Specijalnostginekologija i akušerstvo

Biografija

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993. Volontersku specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva (mentor na specijalizaciji: Prof. dr Milenko Bujas) na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu završio 1999. i od tada je zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Novom Sadu. Od 2015. je načelnik odeljenja Porođajni blok Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine. Doktorsku disertaciju odbranio 2009. i stekao naziv doktora medicinskih nauka. U zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu izabran 2010. Član tima za akreditaciju Kliničkog centra Vojvodine, a zatim i vođa uspešno akreditovanog tima u Pilot projektu izrade standarda porodilišta i neonatološke zdravstvene zaštite. Dobitnik Plakete Ginekološko-akušerske sekcije u znak priznanja za dugogodišnji rad i izvanredne zasluge juna 2006. 2010. izabran za recenzenta časopisa Medicinski pregled, Društva Lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva. Učestvovao na brojnim domaćim i internacionalnim seminarima, kursevima, simpozijumima i kongresima. Takođe je autor ili koautor nekoliko udžbenika i više radova objavljenih u naučnim časopisima. Član je Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva; ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology; Lekarske Komore Vojvodine i Srbije