Igor Buzganović
Logoped
Pregledajte kurseve prema Igor
Struka predavačaLogoped

Biografija

Rođen je u Kruševcu 1983. godine gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine na odseku za logopediju. Od 2008. do 2014. godine je radio u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu gde je završio obuku za primenu „KSAFA“ sistema. Aprila 2014. godine je osnovao Centar za edukaciju „Buzganović“ u Beogradu i Novom Sadu. Član je Komore logopeda Srbije i DEAPS-a ( Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke). Od 2011. do 2014. godine je bio realizator programa „Unapredimo dečji razvoj“ i „Inkluzija po meri deteta“, a od 2014. godine je autor i realizator programa „Autizam i govorno jezički poremećaji“, akreditovanih od strane Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja. Od 2008. do 2014. godine je učestvovao u realizaciji naučnih projekata Ministarstva nauke Republike Srbije . Saradnik je nekoliko privatnih vrtića u Beogradu i Novom Sadu. Autor je više naučnih radova i aktivan učesnik nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija.