dr Maja Samardžić Lukić
pedijatar
Pregledajte kurseve prema dr Maja
Struka predavačapedijatar
Specijalnostpedijatriju

Biografija

Dr sci.med Maja Samardžić Lukić rođena je 1981.godine u Zrenjaninu. Završila je osnovne studije medicine i specijalizaciju iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U izradi je doktorske disertacije. Od 2009.godine stalno je zaposlena na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Učesnik je i predavač u Programu kontinuirane medicinske edukacije, kao i brojnih seminara i kongresa u zemlji i Evropi. Udata je i majka je jedne Jane.