dr Vesna Vuleković
pedijatar
Pregledajte kurseve prema dr Vesna
Struka predavačapedijatar
Specijalnostdečije bolesti

Biografija

Dr Vesna Vuleković je specijalista za dečije bolesti za predškolsku pedijatriju Odeljenja Liman IV, a od 2007. godine obavlja funkciju šefa Odeljenja. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na istom Fakultetu upisala sam i poslediplomske studije iz neurobiologije. Vesna je mama dvoje dece.