Struka predavačaGinekolog
Specijalnostlekar specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista perinatologije

Biografija

dr Aleksandra Novakov Mikić, je vodeći ekspert iz oblasti prenatalne dijagnostike, supspecijalista perinatologije. Rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, sa ocenom 9,94, gde je odbranila i magistarsku tezu kao i doktorsku disertaciju iz oblasti perinatologije, baveći se temom dužine grlića materice i procenama ishoda indukcije porodjaja. Školovala se u Španiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Madjarskoj i Velikoj Britaniji, a supspecijalizaciju iz fetalne medicine završila je na Kraljevskom koledžu u Londonu (King’s College, London), gde je u periodu 1997/1998 radila u prestižnom Harrisbirthright Centre for Fetal Medicine i u Fetal Medicine Centre, sa prof Kypros Nicolaidesom, vodećim stručnjakom u oblasti fetalne medicine. Nakon povratka iz Londona, posvetila se istraživanjima u polju perinatologije, kao i edukaciji ginekologa i akušera iz cele Srbije, kako radom u okviru organizacija kurseva iz oblasti fetalne ehokardiografije i neurosonografije, tako i edukacijom lekara iz oblasti opšteg ultrazvuka, u okviru projekata Sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku – “Registar anomalija u Vojvodini”, u okviru koga su organiozovane edukacije za lekare iz Vojvodine. Bila je angažovana kao ekspert u okviru medjunarodnih projekata organizacija “Save the children” u edukaciji stanovništva u polju trudnoće, kao i projekta Evropske unije – edukacije lekara u polju ultrazvučnog skrininga hromozomopatija u prvom trimestru, u toku koga je edukovano na desetine lekara Srbije. Bila je upravnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine od 2007. do 2011., a od 2008. do 2011. bila je član Veća Grada Novog Sada zadužen za zdravstvo. Kao organizator i učesnik mnogih seminara i kongresa iz oblasti ginekologije i akušerstva, dobitnik je i brojnih priznanja i diploma iz ove oblast. Član je domaćih i inostranih udruženja iz oblasti ginekologije i učesnik u nacionalnim i pokrajinskim stručnim komisijama iz oblasti medicine i visokog obrazovanja. Autor je četiri priručnika i pet monografija nacionalnog značaja, te više od dve stotine naučnih radova. Jedan je od najcitiranijih autora iz oblasti medicinskih nauka na ovim prostorima. Organizator je nekoliko kurseva iz oblasti prenatalne dijangnostike. Nosilac je tri pokrajinska projekta i istraživač u nekoliko republičkih i međunarodnih projekata i kliničkih studija.