060-474-66-63
startupcentar@bebac.com

Predavači

prof. dr Aleksandra Novakov Mikić

ginekolog
Pregledajte profil

dr Dragan Stajić

ginekolog
Pregledajte profil

dr Đorđe Petrović

ginekolog
Pregledajte profil

dr Ljiljana Trifunović

ginekolog
Pregledajte profil

dr Maja Samardžić Lukić

pedijatar
Pregledajte profil

Igor Buzganović

Logoped
Pregledajte profil

Jadranka Masleša

babica
Pregledajte profil

Jasmina Mihnjak

koordinator centra
Pregledajte profil

dr Jelena Ančić

stomatolog
Pregledajte profil

Milica Nikolić Đurić

babica
Pregledajte profil

dr Mirjana Anđelić

ginekolog
Pregledajte profil

Sladjana Koledin

organizator događaja
Pregledajte profil

Sonja Basta

pedijatrijska sestra
Pregledajte profil

Tatjana Olear Gaćeša

Babica
Pregledajte profil

Vinka Zavišić

fizioterapeut
Pregledajte profil

Željka Šoš

nutricionista
Pregledajte profil