pedijatar dr Slobodan Maričić
pedijatar
Pregledajte kurseve prema pedijatar dr Slobodan
Struka predavačapedijatar
Specijalnostpedijatriju

Biografija

Dr Slobodan Maričić je rođen u Zemunu 1974 godine. Medicinski fakultet je završio u Beogradu, kao i specijalizaciju iz pedijatrije (2015.). Završio je edukativni seminar iz oblasti UZ dijagnostike u pedijatriji. Radno iskustvo stekao je radeći u pedijatrijskoj službi DZ Ruma od 2004. do 2011. godine, a po završetku specijalizacije nastavlja rad u Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece. Obavljao je funkciju Načelnika Službe za zdravstvenu zaštitu školske dece, Koordinatora za akreditaciju DZ Ruma, člana upravnog odbora DZ Ruma. Učesnik je brojnih edukativnih skupova, kako domaćih tako i međunarodnih. Nosilac projekata Ministarstva zdravlja RS „Prevencija hroničnih nezaraznoh bolesti kod pripadnika romske nacionalne zajednice Opštine Ruma“, „Uticaj psihoaktivnih supstancija na zdravlje mladih“, a učestvovao u projektu „Razvojni poremećaji u pedijatrijskoj populaciji“. Član je Udruženja pedijatara Srbije, Srpskog lekarskog društva – Društvo lekara Vojvodine. Na veliku radost najmlađih novosađana, dr Maričić u 2020.godini počinje da radi u Domu zdravlja Novi Sad u ambulanti u Rumenačkoj.