Kristina Nedeljković
patronažna sestra
Pregledajte kurseve prema Kristina
Struka predavačaviskoko - strukovna medicinska sestra
SpecijalnostJavno zdravlje

Biografija

Rođena je 1983. godine u Šibeniku, R Hrvatska. Zvanje medicinske sestre je stekla u srednjoj medicinskoj školi „Draginja Nikšić“ u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu 2010. godine, a zvanje strukovne medicinske sestre specijaliste iz oblasti javnog zdravlja je stekla 2017. godine. Trenutno obavlja funkciju načelnika Službe polivalentne patronaže. Član je baze predavača MODS i Unicefov nacionalni trener za patronažne sestre. Član je Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije za unapređenje rada polivalentne patronaže u Srbiji i Posebne radne grupe MZ za izradu Programa podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi. Član je Skupštine Crvenog krsta Novog Sada. Voli rad sa decom, uvek sa pozitivnim stavom i osmehom. Udata je i majka dvoje dece.