dr Ljiljana Trifunović
ginekolog
Pregledajte kurseve prema dr Ljiljana
Struka predavačaginekolog
Specijalnostginekologiju i akušerstvo

Biografija

Dr. med. Ljiljana Trifunović je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Pripravnički staž od godinu dana obavila u Kliničkom Centru Vojvodine. Radila kao lekar Službe hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Bečej i Domu zdravlja Inđija. Pored rada u SHMP, 2006.godine upisuje i specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. Po završenoj specijalizaciji, radila kao ginekolog-akušer u Domu zdravlja Novi Sad. Od 2012.godine zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Novom Sadu kao lekar odeljenja Planiranje porodice.