dr Jelena Ančić
stomatolog
Struka predavačaDoktor stomatologije
Specijalnoststomatologiju

Biografija

Završila je 1999. godine srednju medicinsku školu „7. April“ u Novom Sadu, smer zubni tehničar. Diplomirala 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odsek Stomatologije. Pripravnički staž u trajanju od godinu dana završila na Vojno-Medicinskoj Akademiji u Beogradu. 2008. godine osniva privatnu stomatološku ordinaciju „Zelić-Mirković“. 2009.-2015. godine zaposlena kao doktor stomatologije u stomatološkoj ordinaciji „Profi-Dent“ u Novom Sadu. 2015. godine započela sopstvenu stomatološku praksu u stomatološkoj ordinaciji „VIVADENT amv“ u Novom Sadu. Stručna, posvećena poslu i pacijentima, kontinuirano se usavršava pohađajući kongrese, predavanja i programe kontinuirane edukacije.